Audyty - rozróżnienie

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Nieobowiązkowy, wykonywany w celu uzyskania wsparcia finansowego w zamian za realizację planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Dotyczy wyłącznie konkretnego planowanego przedsięwzięcia. Na jego podstawie pozyskiwane są świadectwa efektywności energetycznej - tzw. białe certyfikaty.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Przeprowadzany przez przedsiębiorstwo lub na jego zlecenie OBOWIĄZKOWO, raz na 4 lata.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to opracowanie prezentujące aktualny stan gospodarki energetycznej całego przedsiębiorstwa z obliczeniami dotyczącymi możliwych, proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz potencjalnych oszczędności energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

Przykładowe przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej