Białe certyfikaty może pozyskać zarówno osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego jak i osoba prawna (firmy). Niezależnie od rodzaju osoby, należy spełnić kilka wymogów:

1. Na dzień składania wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki inwestycja musi być planowana* 

2. Należy uzyskać minimalną ilość oszczędności energii w ciągu roku z danego przedsięwzięcia: 10 toe*
 
3. Można dowolnie łączyć lokalizacje lub nawet podmioty (różne spółki, różne samorządy terytorialne czy osoby fizyczne) - pod warunkiem realizacji tego samego typu przedsięwzięcia np. wymiana oświetlenia.
 
4. Należy zakończyć przedsięwzięcie przedstawiając protokół zakończenia prac - dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia wnioskujemy o wydanie świadectw do URE.
 
5. Sprzedaż świadectw oraz rozliczenie z klientem jest również w naszym zakresie - finalnie podmiot dostaje przelew środków pieniężnych wynikający z ilości uzyskanych świadectw i uzyskanej ceny na Towarowej Giełdzie Energii


* za planowaną inwestycję URE uznaje brak podpisanej umowy z wykonawcą, brak zapłaty zaliczki lub innego trwałego zobowiązania
*1 toe = 11,63 MWh/ 41,868 GJ